PRIVACY

De privacy van onze leden staat bij ons hoog in het vaandel, daarom hanteren wij de volgende regels voor deze site. 

Je persoonlijke gegevens ( geboortedatum ,email adres en wachtwoord) worden niet en nooit zichtbaar gemaakt voor derden.

Je gegevens worden niet aan derden verkocht, verstrekt of anderszins overhandigd. 

Aura-dating streeft naar een eerlijke en open relatie met haar leden en zal haar uiterste best doen de digitale gegevens van haar leden te beschermen.

Aura-dating zal pogingen tot kopiëren en stelen van profielen en eventuele persoonlijke gegevens beantwoorden met gerechtelijke stappen voor zover mogelijk. 

Op bovenstaande punten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en dan met name het een eventuele overmacht-situatie waarbij onrechtmatig toegang word verkregen tot gegevens door slecht gekozen wachtwoorden en andere niet voorziene oorzaken. 

ALGEMEEN

Je kunt onbeperkt :

Profielen bezoeken

Chatten

Mailen

Met alle leden op de site

We reviewen regelmatig alle nieuwe profielen en geplaatste foto’s

Hierdoor hebben we een schoon en eerlijk ledenbestand

Wacht niet langer !!!

Schrijf je in en start met daten !! 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Aura-dating is een datingsite voor leden toegankelijk via internet en mobiele telefoon

Door lid te worden van aura-dating accepteer je de gebruiksvoorwaarden en ga je een wettelijke overeenkomst aan met aura-dating.

Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Wij hebben altijd het recht je profiel te verwijderen als wij het aanstootgevend vinden en wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder uitleg of overleg je lidmaatschap te beëindigen.

Om lid te worden van aura-dating moet je minimaal 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

Het lidmaatschap van aura-dating is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het is verboden aura-dating te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van alles wat in onze ogen aanstootgevend is.

Hieronder verstaan we seksueel expliciete teksten en foto’s en anderszins kwetsende of aanstootgevende uitlatingen en foto’s.

Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmelding gegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn /haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn .

Het lid vrijwaart tegen elke vordering van deze aard .

Aangezien aura-dating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerde kan worden gecontroleerd, is aura-dating bovendien niet aansprakelijk wanneer de  identiteit van een lid door iemand anders word gebruikt, dient aura-dating onmiddellijk te worden geïnformeerd.

Het is verboden om met opzet onware gegevens in je profiel te zetten ..je mag je ook niet voordoen als iemand anders .

Wanneer aan de voorwaarden van de registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord.

Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.

Aura-dating kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en /of wachtwoord van een lid.

Het is verboden aura-dating op enigerlei wijze te gebruiken of door anderen te laten gebruiken voor alles wat tegen de wet is.

Het is niet toegestaan aura-dating op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en /of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden . 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op de site plaatsen .

Het is verboden om op aura-dating het auteursrecht te overtreden ,plaatjes, filmpjes of foto’s van derden te plaatsen of eraf te halen .

Als je een klacht hebt dan zullen we die in overweging nemen en als je volgens ons gelijk hebt dan verwijderen wij het ongepaste materiaal

Maar wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is verboden om de persoonlijke gegevens die je op aura-dating krijgt toegestuurd te gebruiken voor welk ander doel dan ook ,dus niet doorsturen aan vrienden ,familie of derden .

Je mag dus ook geen ongevraagde email aan leden of ex-leden van aura-dating versturen .

Aura-dating controleert alle profielen zo nodig wijzigen of weigeren we ongepaste aanvragen.

Het is verboden seksueel getinte foto’s te plaatsen en /of foto’s van andere mensen te plaatsen dan van je zelf.in je profiel

Het is verboden persoonsgegevens van jezelf of van anderen te plaatsen dan wel te delen .

Uit veiligheidsoverweging logt aura-dating het i p adres van je computeraansluiting .

Aura-dating behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik aan de hand van het i p adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen.

Wees daarom terughoudend in het geven van persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers ,adresgegevens en emailadres.

Alle andere informatie die je hebt gevoerd en/of aan hebt gedragen ,inclusief i p adres blijven in ons bestand  ook als je je uitschrijft .

Dit om eventuele misbruik tegen te gaan.

We kunnen je niet beloven dat je de ware zal tegenkomen ,wanneer de resultaten van aura-dating je tegenvallen of je een relatie tegenvalt zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

Dit geldt evenmin voor financiële of emotionele schade die je oploopt door het gebruik van aura-dating.

Wij zijn niet aansprakelijk als leden elkaar lastig vallen of schade toebrengen .

Wij kunnen na een gegronde klacht het profiel verwijderen maar zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen .

Wij garanderen niet dat aura-dating het altijd doet .het blijft mensenwerk en we doen ons best maar soms gaat er iets mis op de server .

Dat doen wij niet expres en daarom accepteren we ook geen verantwoordelijkheid voor enigerlei schade die door storing is veroorzaakt en waar wij geen controle over hebben .

Bij gebruik van onze site accepteer je de fouten en vermeende fouten van onze kant een dienst op de site zou je weleens kunnen tegenvallen .

Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen ,maar kunnen niets garanderen

Gebruik van aura-dating is op eigen risico !!!!

Bij gebruik van diensten op aura-dating.nl zijn restitutie, vergoedingen en/of financiële compensaties onder geen enkele voorwaarde mogelijk .

Over dit onderdeel word niet gecorrespondeerd.

Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet op aura-dating, alle gevolgen hiervan zijn ook van jou en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Aura-dating kan  niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan.

Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeten met een ander lid.

Aura-dating tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van aura-dating tussen leden en voor ontmoetingen en/of niet leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

Aura-dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade ,vervolgschade daaronder begrepen ,noch is aura-dating gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade ,winstderving ,schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet ,schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

Wij zijn niet aansprakelijk als je via aura-dating of van een van de leden een (computer) virus krijgt.

Wij zijn niet aansprakelijk als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken)  tot de site.

Als er dan persoonsgebonden informatie of foto’s, worden gekopieerd of gestolen accepteren wij hiervoor geen verantwoordelijkheid

Wij kunnen zonder uitleg leden weigeren of het lidmaatschap stop zetten.

Aura-dating kan, zonder dit aan te kondigen, op elk moment de voorwaarden veranderen .